V.U.G.S. Carrière

Twee stagiair(e)s gezocht voor post Yangyor in Myanmar

De post Yangon in Myanmar is op zoek naar twee stagiair(e)s voor de periode van 1 februari 2019 t/m 31 juli 2019.

Werkomgeving
Een ambassade behartigt de Nederlandse belangen in het buitenland. Daartoe onderhoudt de ambassade contacten met diverse instanties tot op het hoogste niveau van de regering. De kerntaken van de ambassade in Yangon liggen op het gebied van politiek, mensenrechten, economie en handel, landbouw, water, en publieksdiplomatie.

De post Yangon is een recent opgerichte middelgrote ambassade, en Myanmar gaat een grillig transitieproces door. Dit betekent dat veel structuren en voorzieningen nog in opbouw zijn, en dat vereist een flexibele, pragmatische en open houding. De werkdruk ligt hierdoor ook aan de hoge kant, en er zal nauw samengewerkt worden met het team.

Stageomschrijving
De stagiair(e) zal in een dynamische omgeving terechtkomen, waar inzicht verkregen kan worden in de rol van de ambassade en haar medewerkers. De ambassade zoekt één stagiair(e) voor de politieke afdeling en één stagiair(e) voor het cluster economie/ontwikkelingssamenwerking. De stagiair(e) krijgt echter de ruimte om ook ambassade-breed werkzaamheden uit te voeren.

Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Het assisteren van de ambassademedewerkers economie/politiek bij economische en handelsaangelegenheden, politieke aangelegenheden, mensenrechten, en publiekdiplomatieke en (het organiseren van) culturele activiteiten;
Het verstrekken van informatie aan beleidsmedewerkers voor berichten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere relevante ministeries en samenwerkingspartners. Het gaat om berichten over de economische financiële, commerciële, politieke en sociale situatie in Myanmar, en over relevante wet- en regelgeving;
Het bijhouden en innoveren van sociale media en het actualiseren van de webpagina’s.
Het vergezellen van ambassadewerkers tijdens bijeenkomsten en het bijwonen van briefings en lezingen en het leveren van een bijdrage aan de verslaggeving hiervan;

Het leveren van een bijdrage aan het uitbreiden en onderhouden van een voor de ambassade relevant netwerk;

Het assisteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen en het uitvoeren van projecten, en het organiseren van (publieksdiplomatieke) evenementen.

Kijk voor meer informatie op https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/overzicht-stages/stage-bij-de-nederlandse-ambassade-te-yangon?fbclid=IwAR2sKSEbUmWUz9XPqmUzDMvNAkkzALgAGE3WrvDSZm-QmGuMMC501zMJ-YE