V.U.G.S. Carrière

Stageplaats Politiek en Economie, Ambassade te Canberra

Stageplaats Politiek en Economie, Ambassade te Canberra

De Nederlandse Ambassade in Canberra zoekt een stagiair(e) voor de periode van 1 februari 2019 tot en met 14 juli 2019 voor ondersteuning van de cluster Politiek en Veiligheid en de afdeling Economie, Handel en Milieu.

Werkomgeving

De ambassade te Canberra – in het politieke hart van Australië – is een relatief kleine post met een hecht team. Op de Ambassade werken 11 personen, zowel uitgezonden als lokale medewerkers. Een stage op de Ambassade in Canberra biedt een uitgelezen kans om van dichtbij mee te maken wat diplomatie inhoudt. De Ambassade in Canberra richt zich op het versterken en onderhouden van de politieke, economische en culturele aspecten van de relatie tussen Nederland en Australië. Daarnaast worden Nederlandse belangen behartigd in Vanuatu, Papoea-Nieuw-Guinea, Nauru en de Salomonseilanden.

In de cluster Politiek en Veiligheid werken de afdelingen Politiek, Defensie en Nationale Politie gezamenlijk aan de bilaterale veiligheidspolitieke- en politiesamenwerking met Australië. Dit werkterrein bestrijkt een breed palet aan internationaal politieke en operationele kwesties die besproken worden in een strategische dialoog tussen beide landen. Het cluster levert daaraan een actieve bijdrage, waarbij de stagiair(e) betrokken zal worden.

De economische afdeling van de Ambassade in Canberra is onderdeel van het Nederlands Economische Cluster Australië onder leiding van de Consul-Generaal in Sydney en richt zich in samenwerking met het Consulaat-Generaal vooral op handelsbevordering tussen Nederland en Australië, rapportage over economische ontwikkelingen en het identificeren van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast spant de afdeling zich in voor het wegnemen van handelsbelemmeringen en rapporteert over voor Nederland relevante ontwikkelingen op het gebied van handelspolitiek

Stage omschrijving

De ambassade zoekt een stagiair(e) die breed inzetbaar is en die betrokken zal worden bij een breed palet aan werkzaamheden, waaronder:

 • onderzoek doen naar politieke en veiligheidszaken, analyseren van beleidsdocumenten, verslagen opstellen van bijeenkomsten en een bijdrage leveren aan de rapportage naar Nederland.
 • Rapporteren over relevante (macro)economische en (handels)politieke ontwikkelingen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken, de RVO en andere relevante ministeries.
 • Assisteren bij praktische werkzaamheden als handelsaanvragen, inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen voor beurzen, bezoeken en missies, marktonderzoek en identificatie van specifieke kansen en projecten om het Nederlandse bedrijfsleven te informeren in aangemerkte economische sectoren;
 • Tenslotte kan de stagiair(e) worden gevraagd om andere afdelingen bij te staan in hun werkzaamheden.

Wij zijn op zoek naar een organisatietalent dat goed schrijft en beschikt over goede analytische kwaliteiten. Verder kun je zelfstandig werken en ben je bereid de handen uit de mouwen te steken. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat in de eindfase van een relevante universitaire opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van internationale betrekkingen of  economie.

Begeleiding

De plaatsvervangend Chef de Poste is stagebegeleider. In de praktijk zal de stagiair(e) tevens nauw samenwerken met de Beleidsmedewerker Economie en Handel en de Politie- en Defensieattaché.

Algemene voorwaarden

 1. De stagiair(e) dient de Nederlandse nationaliteit te hebben of de stagiair(e)s dienen een opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) te volgen;
 2. Studenten met de Nederlandse nationaliteit kunnen ook een studie volgen aan een erkende universiteit in het buitenland;
 3. De voorkeur gaat uit naar een stagiair(e) die beschikbaar is gedurende de hele periode van 5,5 maanden;
 4. Conform het stage reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair(e) gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven staat aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling, bij voorkeur WO;
 5. Voor aanvang van de stage moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen;
 6. Het is slechts eenmaal mogelijk stage te lopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 7. Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier.

Je wordt verzocht alleen te reageren als je aan alle voorwaarden voldoet.

Vergoeding

Gedurende de stageperiode kom je in aanmerking voor een stagevergoeding en een vergoeding van je pensionkosten. Voor meer informatie over vergoedingen, klik hier.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerden kunnen tot en met 23 november (COB) een motivatiebrief en CV, met daarbij gevoegd twee referentiebrieven, t.a.v. dhr. Erik de Feijter (Plaatsvervangend Chef de Poste), sturen aan can-pa@minbuza.nl. Vermeldt hierbij ‘stageplek post Canberra’ in het onderwerp.