V.U.G.S. Carrière

Stage: Op weg naar Klimaatneutraal 2040

Op weg naar Klimaatneutraal 2040

De gemeente De Ronde Venen biedt een stage ‘Op weg naar Klimaatneutraal 2040’ aan, waarbij je mee gaat werken aan het bepalen van de zoeklocaties voor zonnevelden en windmolens. Ook deze gemeente wil klimaatneutraal worden, en dit al in 2040! Met deze ambitieuze taakstelling is de gemeente al aan de slag gegaan en jij kan ons ondersteunen bij het bepalen van de zoeklocaties voor zon en wind. Je zal hier zo’n 20 uur per week aan werken. Deze taak bestaat onder andere uit: projectbijeenkomsten, ondersteuning van inwoners, bijeenkomsten met scholieren, overleggen met belangengroepen, raadsinformatiebijeenkomsten e.d.. Daarnaast ligt er werk voor ondersteuning van het Platform Energieke Rondeveners en de energiecoöperatie Zon op de Ronde Venen. En bij duurzaamheid is er never a dull moment dus er komt van alles langs waarin je ook zaken kan oppakken.

Praktische zaken

De stage is 28-36 uur per week. Het startmoment is september of oktober 2019 en de duur van de stage is minstens 2 maanden, precieze duur in overleg. Eventueel is de stage ook te combineren met een afstudeeronderzoek, dan zal de duur van de stage minstens 6 maanden zijn. De stagevergoeding bedraagt maximaal €375 per maand. Voor vragen of meer informatie neem contact op met Wim Haver via w.haver@derondevenen.nl of 06-16484728.