V.U.G.S. Carrière

Stage bij de Nederlandse Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH)

Het cluster Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is op zoek naar twee stagiair(e)s; een voor de periode 1 augustus 2019 – 31 januari 2020 en een voor de periode 1 september 2019 – 29 februari 2020.

Werkomgeving

Wil jij een kijkje nemen in de keuken van een dynamisch ministerie? Vind je het belangrijk dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de wereld? Wil jij je gezamenlijk met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden inzetten voor eerlijkere handel zonder uitbuiting, kinderarbeid of milieuvervuiling? Dan ben je bij het cluster Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) aan het juiste adres. Deze afdeling helpt bedrijven om op een verantwoorde manier te ondernemen en daardoor bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs). Daarbij gelden de internationale gedragsstandaarden UN Guiding Principles on Human Rights and Business en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen als uitgangspunt.

Omdat bedrijven veel misstanden in hun internationale waardeketens individueel niet (volledig) kunnen oplossen, werkt het IMVO-cluster samen in multi-stakeholder initiatieven, voornamelijk via de zogenaamde ‘IMVO-convenanten’. Want gezamenlijk kan vaak meer worden bereikt. Met dertien risicosectoren worden IMVO-convenanten opgesteld, waarin de sector met overheid en maatschappelijke organisaties afspraken vastlegt die bijdragen aan het identificeren, voorkomen en aanpakken van risico’s in de keten. Leefbaar loon, gendergelijkheid en milieubescherming zijn voorbeelden van thema’s waarop wordt ingezet. Een aantal van deze convenanten is al afgesloten en worden reeds geïmplementeerd, terwijl anderen zich nog in de onderhandelingsfase bevinden. Als stagiair zal je voornamelijk betrokken zijn bij deze processen. Concreet betekent dit dat je bijvoorbeeld deelneemt aan werkgroepen binnen verschillende convenanten. Naast de IMVO-convenanten stimuleert het cluster ook op diverse andere manieren dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Het cluster IMVO valt binnen de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH) en bestaat uit dertien medewerkers. Het IMVO-cluster zoekt twee stagiair(e)s die hen bij haar taken kunnen ondersteunen.

Stageomschrijving

De stagiair(e) zal het IMVO-cluster ondersteunen door middel van de volgende werkzaamheden:

Met één of meerdere collega’s werken aan de totstandkoming van nieuwe IMVO-convenanten of de implementatie van eerder afgesloten convenanten;

Voorbereiding en organisatie van verschillende (stakeholder)bijeenkomsten, expertmeetings en vergaderingen;

Het ondersteunen van het IMVO-cluster bij haar andere werkzaamheden, bijvoorbeeld communicatie over het Nederlandse IMVO-beleid, het beantwoorden van Kamervragen en het voorbereiden van Kamerdebatten. Hierdoor leer je over politiek en besluitvoering.

Profiel van de stagiair(e)

Voor deze stage zijn wij op zoek naar twee zelfstandige studenten, die graag initiatief nemen, creatief zijn, goed schrijven (zowel in het Nederlands als Engels) en makkelijk contact maken met collega’s en externen. Bekendheid met internationale IMVO-richtlijnen, de SDG’s, verduurzaming mondiale waardenketens of ervaring met multistakeholder initiatieven zijn een pré. Wij zoeken studenten die zich in de laatste fase van een WO-opleiding bevinden.

Wat bieden wij

IMH is een dynamische directie met veel ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid, waardoor je veel inhoudelijk bezig zal zijn. De stage biedt mogelijkheden om een concrete bijdrage te leveren aan multi-stakeholderinitiatieven en aan de verduurzaming van waardeketens. Een groot deel van het werk gebeurt in afstemming met andere partijen, zoals vakbonden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden, waar je dan ook veel mee te maken zal krijgen. Door het werken in een klein cluster wordt er veel van de stagiair verwacht, maar is er ook sprake van persoonlijke betrokkenheid en ondersteuning vanuit het team en daarmee ruimte voor ontwikkeling.

Voorwaarden en vergoedingen

Er gelden vaste voorwaarden van het ministerie van Buitenlandse Zaken om in aanmerking te komen voor een stage. Zo dien je te staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Sollicitatiebrieven waarin motivatie en geschiktheid naar voren komen, kunnen met curriculum vitae en onder vermelding van “Stagiair(e) IMVO-team” worden gestuurd naar bilal.albarkani@minbuza.nl. Ook vragen over de stage kunnen naar dit emailadres worden gestuurd. Uiterste inzenddatum voor de sollicitaties is 1 mei 2019. Kandidaten die op basis van hun brief en CV geschikt worden geacht, zullen voor een gesprek op het ministerie in Den Haag worden uitgenodigd. Het is de intentie sollicitatiegesprekken te laten plaatsvinden op 10 en 13 mei 2019.