V.U.G.S. Carrière

Stage bij de Nederlandse Ambassade te Brussel – Communicatie, Publieksdiplomatie en Cultuur

Logo Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het team Cultuur en Publieksdiplomatie van de Nederlandse Ambassade in Brussel is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van 10 februari 2020 t/m 31 juli 2020.

Werkomgeving

België is een van de focuslanden binnen het Internationaal cultuurbeleid van Nederland. De ambassade richt zich vooral op de promotie van de Nederlandse podiumkunsten, beeldende kunsten en de creatieve industrie in België. De ambassade is gevestigd in Brussel, een kosmopolitische stad en culturele hotspot. Er is een breed cultureel aanbod, zowel Frans- als Nederlandstalig.

Tussen Nederland en België bestaat een nauwe culturele samenwerking. België is immers onze directe zuiderbuur en we delen een rijke culturele geschiedenis en taal. Voor veel Nederlandse ondernemers, kunstenaars en artiesten is België de eerste stap over de grens. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen beide landen. Niet alleen op het gebied van taal en cultuur, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop het culturele bestel is georganiseerd.

De ambassade vertegenwoordigt de gehele Rijksoverheid in België. De kerntaken in Brussel liggen op de terreinen politiek, economie en handel, publieksvoorlichting, pers, cultuur en consulaire zaken. De ambassade biedt een stimulerende en leerzame werkomgeving met betrokken collega’s en afwisselende werkzaamheden. Als stagiair zal je komen te werken bij het cluster Politiek, Pers en Cultuur, meer specifiek op de onderwerpen Communicatie, Publieksdiplomatie en Cultuur. De werkzaamheden zijn erg divers, zo draag je bij aan de ontwikkeling van effectieve en passende (online) communicatiestrategieën, het organiseren van publieksdiplomatieke activiteiten en het bevorderen van Nederlandse cultuuruitingen in België. Je houdt je bezig met de manier waarop de ambassade naar buiten treedt en met de praktische en beleidsmatige kanten van internationaal cultuurbeleid.

Stageomschrijving

De stage betreft een meeloopstage, wat betekent dat er geen gelegenheid is voor onderzoek of scriptie in het kader van een afstudeerproject. Wij bieden een stageplaats met een gevarieerd takenpakket. De werkzaamheden bestaan uit:

 • organiseren van culturele en publieksdiplomatieke bijeenkomsten;
 • bijdragen aan het beantwoorden van vragen van het Nederlandse culturele veld;
 • verbeteren en up-to-date houden van de website en de social mediakanalen van de ambassade;
 • overzicht bewaren van alle Nederlandse culturele activiteiten in België;
 • maken van foto(serie)s, filmpjes en andere communicatiemiddelen voor social media;
 • ondersteunen van inkomende bezoeken en het beantwoorden van publieksvragen;
 • assisteren van beleidsmedewerkers Politiek, Pers, en Cultuur bij dagelijkse werkzaamheden.

Profiel van de stagiair(e)

De Nederlandse Ambassade in Brussel zoekt een gemotiveerde, creatieve, internationaal georiënteerde student, die zich in de eindfase van zijn/haar studie bevindt. De stagiair dient te beschikken over de volgende kennis en vaardigheden:

 • een voor de functie relevante studie op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, communicatie/media, management of kunst(geschiedenis).
 • creativiteit, organisatietalent en grote interesse/ expertise in communicatie en nieuwe media;
 • representativiteit, enthousiasme, resultaatgerichtheid en een ondernemende instelling;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;
 • teamspeler met grote mate van zelfstandigheid;
 • kunnen structureren en multi-tasken, met oog voor detail;
 • kennis van het Frans;
 • zeer goede kennis van standaard officeprogramma’s, CMS en sociale media.

Wij kijken daarnaast met extra interesse naar kandidaten met goede kennis van video-editing software.

Wat bieden wij

De Ambassade biedt een diverse en leerzame stageplaats waar voldoende ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Brussel is een bruisend en interessant cultureel knooppunt, en België biedt veel mogelijkheden voor de Nederlandse cultuursector. Als stagiair krijg je de kans bij te dragen aan het creëren van kansen voor de Nederlandse sector en van binnen uit kennis te maken met het internationaal cultuurbeleid. Je werkt met sympathieke collega’s en ontvangt een stage- en woonkostenvergoeding.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen; klik op de link.

Meer weten en/of solliciteren?

Kandidaten kunnen hun motivatiebrief en CV tot en met 20 oktober 2019 mailen naar bru-ppc@minbuza.nl onder vermelding van ‘sollicitatie team Cultuur en Publieksdiplomatie + je naam’.  Belangrijk in je sollicitatie is de onderbouwing van je motivatie om bij deze bilaterale ambassade stage te lopen.