V.U.G.S. Carrière

IMVO is op zoek naar twee stagiair(e)s

Het cluster Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is op zoek naar twee stagiair(e)s; een voor de periode 1 februari 2019 – 31 juli 2019 en een voor de periode 1 maart 2019 – 31 augustus 2019.
 
Werkomgeving
Wil jij een kijkje in de keuken nemen bij een dynamisch ministerie en vind je het belangrijk dat misstanden in de waardeketens van bedrijven worden aangepakt? Wil jij je gezamenlijk met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden inzetten voor eerlijkere handel? Dan ben je bij het cluster Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) aan het juiste adres. Deze afdeling helpt bedrijven om op een verantwoorde manier te werken en daardoor bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs). Daarbij gelden de internationale gedragsstandaarden UN Guiding Principles on Human Rights and Business en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen als uitgangspunt.
 
Stageomschrijving
De Stagiair(e) zal het IMVO-cluster ondersteunen door middel van de volgende werkzaamheden:
 
Met één of meerdere collega’s werken aan de totstandkoming van nieuwe IMVO-convenanten of de implementatie van eerder afgesloten convenanten;
Voorbereiding en organisatie van verschillende (stakeholder)bijeenkomsten, expertmeetings en vergaderingen;
Het ondersteunen van het IMVO-cluster bij haar andere werkzaamheden, bijvoorbeeld communicatie over het Nederlandse IMVO-beleid, het beantwoorden van Kamervragen en het voorbereiden van Kamerdebatten.
 
Sollicitatiebrieven waarin motivatie en geschiktheid naar voren komen, kunnen met curriculum vitae en onder vermelding van “Stagiair(e) IMVO-team” worden gestuurd naar marit.berkelaar@minbuza.nl. Ook vragen over de stage kunnen naar dit emailadres worden gestuurd. Uiterste inzenddatum voor de sollicitaties is 3 december 2018. Kandidaten die op basis van hun brief en CV geschikt worden.
Kijk voor meer informatie op https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/overzicht-stages/stage-bij-de-directie-internationale-marktordening-en-handelspolitiek-bij-directoraat-generaal-buitenlandse-economische-betrekkingen