V.U.G.S. Carrière

Berenschot – Stagair(e) Fysieke Omgeving

Stagiair(e) fysieke omgeving

Berenschot zoekt per 1 februari 2020 een masterstudent met interesse in ruimte, water, economie, energie en mobiliteit. Heb je altijd al willen werken aan projecten zoals de implementatie van de Omgevingswet, versnelling van de energietransitie, sturing in het OV en spoor, uitwerking van het Deltaprogramma en leefbaarheidsopgaven in de stedelijke omgeving? Dan is deze stage iets voor jou!

Waar kom je terecht?

Als stagiair fysieke omgeving ga je aan de slag met uiteenlopende opdrachten in het fysieke domein. Denk aan alliantievorming, stakeholdermanagement, verandertrajecten, evaluaties, procesbegeleiding, beleidsonderzoeken, en visie- en strategieontwikkeling. Dit doen we onder meer voor de ministeries van EZK en IenW, provincies, gemeenten, netwerkbedrijven en uitvoeringsorganisaties (zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Enexis), waterschappen en publiek-private samenwerkingsorganisaties.

Berenschot heeft een brede ervaring met en kennis van energietransitie, mobiliteit, infrastructuur en openbaar vervoer, water en ruimtelijke ordening.  Onze dienstverlening op deze terreinen richt zich met name op:

  • strategieontwikkeling en -implementatie;
  • analyseren en oplossen van structurele (samenwerkings)problemen;
  • (mede)ontwikkelen van publiek beleid;
  • samenbrengen van stakeholders in allianties en consortia;
  • proces-, programma- en projectmanagement.

We zijn in het bijzonder actief op het gebied van duurzame mobiliteit, verstedelijkingsopgaven, klimaatadaptatie en het Zoetwater Deltaprogramma.

Een aantal concrete projecten die wij als adviesgroep hebben uitgevoerd zijn:

  • Het begeleiden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in het verminderen van de CO2 uitstoot van het verkeer;
  • Het adviseren van de gemeente Alphen aan den Rijn over hun rol in de woningbouwketen;
  • Het begeleiden van Regio Foodvalley in het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie;
  • Het schrijven van een voortgangsrapportage Deltaprogramma Zoetwater en het organiseren van Kennisdagen Zoetwater.

Wat ga je doen?

Als stagiair leer je het adviesvak van binnenuit kennen, waarbij reflectie, leren en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Je werkt mee in lopende opdrachten, helpt bij het schrijven van offertes en het organiseren van markt- en interne acties. Je wordt intensief begeleid door een adviseur van Berenschot die je ondersteunt in de ontwikkeling van professionele vaardigheden en het toepassen en operationaliseren van concepten en theorieën. Vanzelfsprekend kijken wij altijd naar de opties om je zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Dus daar waar opdrachten dat toelaten, lever je ook daadwerkelijk een bijdrage aan onze producten en resultaten

Tevens kun je participeren in het Stageplusprogramma van Berenschot. Dit programma biedt, als extra bovenop de reguliere stage, trainingen adviesvaardigheden verzorgd door ervaren adviseurs en de (gezamenlijke) verantwoordelijkheid voor een eigen adviesopdracht, voor een echte klant. Reflectie, leren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal in het plusprogramma. Kijk op de  Berenschot website onder Stageplusprogramma voor meer informatie. Wil jij graag deelnemen aan het plusprogramma? Geef dit dan aan in je motivatiebrief samen met een korte motivatie.

Jouw profiel

Je hebt inhoudelijke interesse in en kennis van beleids- en samenwerkingsvraagstukken rond gebiedsontwikkeling, energietransitie, mobiliteit, water en economie. Je wordt enthousiast van maatschappelijke vraagstukken in het fysieke domein en bent bovengemiddeld gemotiveerd om het adviesvak te leren. Verder ben je ambitieus, enthousiast, scherp, ondernemend, communicatief vaardig en maatschappelijk betrokken. Je beschikt over veel inlevingsvermogen en neemt je verantwoordelijkheid. Tot slot kun je helder en gestructureerd rapporteren.

De stage duurt vijf maanden (februari t/m juni 2020) en is fulltime, met uitzondering van enkele verplichte uren voor je studie. Om stage te kunnen lopen bij Berenschot, moet je gedurende de gehele stageperiode ingeschreven staan bij een universitaire onderwijsinstelling. Berenschot biedt een marktconforme stagevergoeding, een laptop en indien nodig een OV-kaart. Afstuderen bij ons is een optie, de mogelijkheden van een scriptie bespreken we graag samen verder met je.

Interesse?

Spreekt deze stage je aan? Upload dan uiterlijk zondag 8 december 2019 jouw motivatiebrief, cv en cijferlijst via het online sollicitatieformulier t.a.v. Bram Brouwer, managing director. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 9-13 december. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vera Mulder (consultant) via 06 – 29 39 62 20. Zij vertelt je graag meer over de stage. Of kijk op de site van Berenschot onder Fysieke leefomgeving.