V.U.G.S. Carrière

ECO-job

ECO-job is een specialist in milieubanen.

ECO-job is het specialistische bemiddelingsbureau voor vacatures en personeel in de milieu sector. Met onze kennis van de arbeidsmarkt op milieugebied en ons uitgebreide netwerk helpen wij graag bij het vinden van de milieu baan die aansluit bij de wensen en behoeftes van de kandidaat. ECO-job bemiddelt in de volgende werkvelden:bodem, vergunningverlening, handhaving, milieumanagement, ruimtelijke ordening, ecologie, duurzaamheid, energie, lucht, geluid, (externe)veiligheid, ruimtelijke ordening, klimaat en veldwerk. ECO-job levert maartwerk in bemiddeling voor een tijdelijke of een vaste baan in de milieubranche.

Kijk voor meer informatie op https://www.ecojob.nl/